Lodowiska stałe

System mrożenia lodowiska opiera się na zastosowaniu rur polietylenowych, ułożonych równolegle między zbrojeniem płyty, jeszcze przed zalaniem tej ostatniej, na izolowanym podłożu z płyt styropianowych.

Przestrzenie między rurami mrożącymi są wypełniane betonem z odpowiednimi dodatkami, co skutkuje utworzeniem płyty mrożącej o grubości około 15 cm. Ta płyta mrożąca jest umieszczona na folii i warstwie chudego betonu.

Kolektory zbiorcze, czyli rozdzielacze, znajdują się w kanale betonowym wzdłuż krótszego boku lodowiska. Aby zapewnić równomierne rozmieszczenie rur mrożących na całej długości lodowiska, zastosowano „grzebienie dystansowe”, rozmieszczone co 60 cm.

Lodowisko jest zasilane układem rur zgodnie z systemem Tichelmann’a, co gwarantuje efektywne chłodzenie lodowiska oraz jednolite warunki na całej powierzchni lodowej.