Wynajem rolb

W ramach naszej oferty wynajmu zapewniamy kompleksową obsługę, która obejmuje:

Szczegółowy przegląd serwisowy przed wypożyczeniem wraz z ostrzeniem noża:

Zapewniamy gruntowny przegląd techniczny rolby przed wypożyczeniem, a także profesjonalne ostrzenie noża, co gwarantuje efektywność i skuteczność pracy maszyny na lodowisku.

Bezpieczny transport rolby w dowolne miejsce w Polsce:

Organizujemy sprawną logistykę transportu, aby dostarczyć rolbę bezpiecznie i terminowo w wybrane miejsce na terenie całej Polski.

Szkolenie pracowników z obsługi rolby:

Przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia dla personelu, zapewniając kompleksową wiedzę z zakresu obsługi rolby. Dzięki temu pracownicy są gotowi skutecznie korzystać z maszyny.

Profesjonalny serwis rolby w trakcie okresu wynajmu:

W przypadku jakichkolwiek problemów lub konieczności serwisu, gwarantujemy szybką reakcję i fachową pomoc, dbając o ciągłe i niezawodne funkcjonowanie rolby przez cały okres wynajmu.

Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej obsługi, umożliwiającej naszym klientom pełne korzystanie z rolby na lodowisku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wszelkich trudności związanych z serwisem czy transportem sprzętu.